Longaandoeningen

Longaandoeningen komen erg veel voor. Het gaat om ziekten aan het ademhalingsstelsel; de luchtwegen en de longen.  Door roken, infecties of erfelijke factoren kunnen longziekten zoals astma, bronchitis of COPD ontstaan. Doordat de opname van zuurstof in het lichaam van essentieel belang is, kunnen deze aandoeningen en ziekten veel impact hebben op het dagelijks leven van patiënten.

Even wat cijfers

COPD is een ziekte die velen aangaat en hun aantal is groeiende. Dit heeft onder andere te maken met levensstijl. Wij zien mogelijkheden om de zorg hieromtrent te verbeteren en tegelijkertijd kosten te besparen.

 

Over Gezonde Longen

Gezonde Longen is in het leven geroepen om de zorg voor COPD-patiënten te verbeteren. De huisarts, de praktijkondersteuner en de longarts overleggen een paar keer per jaar gezamenlijk en maken een plan voor begeleiding bij het stoppen met roken en het gebruik van medicijnen. Dit zorgt voor een betere, op u afgestemde behandeling, ook als de klachten nog niet zo ernstig zijn. Door vroeg ingrijpen kan de schade worden beperkt aan de kwetsbare longen.

Behandeling

De mate van COPD en de impact op iemands leven is voor iedereen verschillend. Daarom is de behandeling van COPD ook voor iedereen anders. Het is maatwerk.

De arts en de patiënt moeten samen werken aan een individuele behandeling.

Onze Partners

Gezonde Longen werkt samen met een aantal partners. Dit is belangrijk; samen kunnen we meer bereiken