Symptomen van Astma

Symptomen van astma kunnen chronisch zijn (dus altijd aanwezig zijn) of in aanvallen optreden. Een astma-aanval kan heftig zijn waarbij de benauwdheid ineens heel hevig is. Hierdoor ontstaat vaak angst om te stikken.

Naast benauwdheid kunnen andere symptomen van astma zijn:

  • Piepend ademhalen
  • Hoesten, soms het ophoesten van slijm
  • Kortademig zijn
  • Gebrek aan energie