Diagnose stellen

Het sterke vermoeden bestaat dat er in 30% van de COPD patiënten sprake is van een onjuiste diagnose. Dit komt doordat de gemiddelde huisarts niet toegerust is om de foute diagnoses eruit te halen en om een goede diagnose te stellen. Een standaard spirometrie kent vele valkuilen, waardoor een diagnose deels gesteld wordt op oneigenlijke gronden.

Vanuit de werkgroep wordt gepleit voor een juiste diagnosestelling in het begin van het traject, zodat de patiënt weet waar hij/zij aan toe is en in de juiste lijn met de juiste behandeling behandeld kan worden. Een bodybox onderzoek kan hier uitkomst bieden.