Nieuws

LAN pleit voor meer aandacht voor arbeid in de zorg

By 11 december 2017 No Comments

11 december 2017 – Ieder jaar overlijden ruim 2.000 mensen aan de gevolgen van beroepslongziekten. In het manifest “Integrale Aanpak Beroepslongziekten – Nederland Wereldkampioen gezond werken” presenteert de Long Alliantie Nederland (LAN), met ruim 30 ondertekenaars, een concrete, integrale aanpak om longziekten als gevolg van werk uit te bannen. Meer aandacht voor arbeid in de zorg is één van de 10 belangrijke aandachtspunten die in het manifest worden benoemd.

De LAN en ondertekenaars van het manifest constateren een hiaat in de samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Arbeid moet geïntegreerd worden in medische richtlijnen, protocollen, en (na-)scholing en worden meegenomen in de anamnese. Het moet helder zijn voor zorgverleners naar wie ze kunnen doorverwijzen bij arbeidsgerelateerde gezondheidsproblematiek, zoals naar een klinisch arbeidsgeneeskundige met specialistische kennis van arbeid en longziekten in de reguliere zorg. De LAN wil komend jaar bedrijfsartsen, huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en POH-ers meer bewust maken van arbeidsgerelateerde oorzaken van beroepsziekten en het belang van werkbehoud voor mensen met een longziekte.

Regionale pilots

De LAN wil onder andere regionale pilots opzetten om de bewustwording en de vroegtijdige signalering van beroeps(long)ziekten te vergroten. Om te zorgen dat dit goed aansluit op de praktijk, wil de LAN graag in samenspraak met longartsen, longverpleegkundigen, huisartsen en praktijkondersteuners de concrete invulling daarvan bepalen. Meer informatie: www.longalliantie.nl/beroepslongziekten.

Integrale aanpak beroepslongziekten

Daarnaast is de LAN van mening dat arbozorg onderdeel moet worden van de Zorgverzekeringswet en geven ze aan dat betere signalering en melding van belang is om meer inzicht te krijgen in cijfers in verschillende beroepsgroepen. De LAN pleit dan ook voor een integrale aanpak om beroepslongziekten te voorkomen. Daarvoor is actieve inzet door verschillende partijen essentieel, waaronder brancheorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties en zorgverleners.

Het manifest is gepubliceerd op: www.longalliantie.nl/manifest.

Ondertekenaars van het manifest

Het manifest wordt ondersteund door ruim 30 partijen, waaronder patiëntenorganisaties (onder andere van astbestslachtoffers, longkanker, astma, COPD en longfibrose), verschillende beroepsverenigingen zoals de vereniging voor bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, longartsen en kaderhuisartsen Astma en COPD en maatschappelijke organisaties zoals de FNV.

Bron: Long Alliantie Nederland

Gezonde Longen Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste Gezonde Longen nieuws.

Google Analytics cookies uitschakelen.