Medicatie therapietrouw

Het goed gebruiken van inhalatie medicatie door COPD patiënten is nog steeds een punt van aandacht. Inhalatie medicatie is nodig om geen conditie te verliezen en om te voorkomen dat de patiënt in een neerwaartse spiraal terecht komt. Het is gebleken dat de therapietrouw van longpatiënten veel lager is dan andere groepen met andere diagnoses. Meer dan 70% van de gebruikers maakt cruciale fouten bij handelingen die noodzakelijk zijn voor goed gebruik van de inhalator. De instructie is versnipperd over verschillende velden in de zorg en er is sprake van veel verschillende devices met bijbehorende instructies.

De verbetermogelijkheden liggen op de volgende gebieden:

  • Samenwerking tussen verschillende disciplines
  • Bespreken van casussen
  • Bijscholingen geven en volgen
  • Eenduidige instructies
  • Gebruik maken van landelijke protocollen
  • Ondersteunend materiaal
  • Bereiken van zoveel mogelijk patiënten

Na een eerste instructie over de medicatie en de inhalator zou dit jaarlijks herhaald moeten worden. Gezonde Longen wil zich hier voor inzetten zodat er een hogere therapietrouw bij longpatiënten bereikt kan worden.